Mūsų vizija – pasiekti, kad Lietuvoje nebūtų nei vieno kūdikio, kuriam diagnozuotų plagiocefaliją ar brachicefaliją, t.y. kūdikio galvytės deformaciją, atsiradusią dėl kūdikio galvytės nugulėjimo.

Mūsų misija – skleisti informaciją apie kūdikio galvytės nugulėjimą, supažindinti tėvus su kūdikio migdymu ir priežiūra. Taip pat bendradarbiauti su kūdikių priežiūros ir sveikatos specialistais, kad šie prisidėtų prie tėvų informavimo.

Mūsų vertybės – mūsų veiklos pagrindas. Jos apibrėžia mūsų santykius su klientais, su besidominčiais, su specialistais, su visais, kuriems aktuali kūdikio plokščios ir nugulėtos galvytės problema.

Atsakomybė, kompetencija, atvirumas, tikėjimas

Atsakomybė mums reiškia, kad kiekvieną situaciją priimame kaip savą ir norime padėti ją išspręsti.

Kompetencija mums reiškia profesionalumą ir nuolatinį tobulėjimą.

Atvirumas mums reiškia norą išklausyti ir padėti, taipogi priimti pastabas ir pasiūlymus.

Tikėjimas mums pats svarbiausias. Mes tikime savo misija, vizija, produktais ir tuo, kad galime padėti.